Numune Kabul ve Raporlama

Numune Kabul ve Raporlama
Numune Kabul ve Raporlama

Laboratuvarımıza aflatoksin analizi için gelen tüm numuneler Numune Kabul ve Raporlama Bölümü tarafından kabul kriterlerine uygunluğu kontrol edildikten sonra kabul edilir. Kabul edilen numunelere ait bilgiler laboratuarımız için özel tasarlanan yazılım programına kaydedilip bir barkod numarası verilir. Bu aşamadan sonra yürütülecek bütün işlemler bu barkod numarasına göre devam ettirilir.

Barkod numarası verilen numuneler öğütme işlemine tabi tutulup homojenizasyon işlemi gerçekleştirilir. Gelen numune ihracat numunesi ise Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri tebliği (2011/32)’ne uygun olarak homojenizasyon işlemi gerçekleştirilir. Eğer numune homojen bir ürün numunesi ise öğütme işlemi yapılmaz.

Homojenizasyonu yapılan numunelerden belirli bir miktarda alınarak poşetlerin içine koyulur ve poşetlerin üzerine barkod etiketi yapıştırılarak asansör ile ilgili laboratuara gönderilir.

Laboratuarda analiz edilen numunelerin sonuçları ilgili bölüm sorumlusu tarafından yazılım programına girilir. Bu sonuçlar doğrultusunda Numune Kabul ve Raporlama Bölüm Sorumlusu tarafından 2 nüsha rapor düzenlenir. Raporlardan biri müşteriye verilir, diğeri ise laboratuarda muhafaza edilir.