Kalite Politikası

Kalite Politikası
Kalite Politikası

Bu politika DTBL Laboratuvar Müdürü yetki altında hazırlanmıştır. Kalite Politikasının amacı laboratuvarımızda yapılan deney faaliyetlerinin güvenirliğini artırmak, müşterilerimizin ürünlerinin yurtiçinde ve yurtdışında kabülünü mümkün kılmaktır.

DTBL Yönetimi EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerini karşılayan bir düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermek için personeli iyi mesleki uygulamalar konusunda desteklemeyi ilke edinmiştir.

Laboratuvar Yönetimimiz ve tüm personelimiz yapılan tüm çalışmalarda yeterliliği, tarafsızlık ilkesine bağlı olarak hareket etmeyi, karar verme ve çalışmalarıyla ilgili dürüstlüğe olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı ve müşterilerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının elektronik olarak muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizliliği prensip edinmiştir.

DTBL Laboratuvar Yönetimi, deney kalitesini etkileyen gerekli hizmet ve donanım malzemesinin kalitesini sağlamayı, testleri uygulayan personelin yeterliliğini, uluslararası kabulü ve tanınırlığını ispatı olan akreditasyonun tüm şartlarının öğrenerek etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini ve yönetim sisteminin sürekli gelişimini sağlayarak akreditasyonun devamlılığını sağlamayı ve sistemin bütünlüğünü koruyacağını taahhüt eder.

DTBL Laboratuvar Yönetimi, tüm yasal mevzuatlara uyacağını taahhüt eder.

Tüm personelin Kalite Politikasını okuması, anlaması ve Politikaya uyması beklenir. Bu politika tüm personelin ve müşterilerin talebine, bilgilerine açıktır.