Analitik Analiz Laboratuvarı

Analitik Analiz Laboratuvarı
Analitik Analiz Laboratuvarı

Homojenizasyonu yapılan numuneler laboratuarda belirli miktarda tartıldıktan sonra içerisine solvent katılarak ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilir. 

Ekstraksiyon sonucu elde edilen ekstrakt filtre kağıtlarından süzülerek analize alınacak homojen süzüntü elde edilir. Bu süzüntü seyreltilerek analize alınır.

Laboratuarımızda adsorpsiyon ve elüsyon aşamalarında vakum manifolt cihazı kullanılmaktadır. Bunun için kullanılan Aflaprep İmmunoaffinity kolonlar cihaza yerleştirilip analiz talimatina uygun olarak işlem gerçekleştirilir.

Elüsyon aşamasından sonra 2ml lik viallere alınan örnek HPLC cihazına verilerek sonuç alınması sağlanır.

Laboratuarımızda 2 adet HPLC cihazı bulunmaktadır. Her birinde 200µl’lik enjeksiyon hacmine sahip otomatik enjektör kullanılmaktadır. Örnekten HPLC ye 20µl enjekte edilir.

Laboratuarımızda HPLC’ler ve tüm cihazların belirli aralıklarla kontrolü yapılır. Yapılan planlar doğrultusunda Akredite bir kuruluş tarafından kalibrasyonları yapılır.