Hakkımızda

Hakkımızda
Hakkımızda

Düzce Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Düzce Ticaret Borsası iştirakiyle T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 10 Kasım 2009 tarihinde kuruluş izni alarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Laboratuvarımız T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği” ne uygun olarak kurulmuş olup yine bu yönetmeliğe uygun olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Düzce Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TS EN ISO / IEC 17025 Standardının öngördüğü şartlara uygun olarak bir Kalite Yönetim sistemi oluşturmuş, dökümante ederek uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Laboratuvarımız eğitimli, gelişime açık ve sürekli kendisini yenileyen, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle bilimsel ve kalite odaklı çalışma sistemini benimseyerek çalışmalarında tarafsızlığı ve gizliliği ilke edinmiştir.

Uluslararası kabul görmüş metodlar kullanılarak, zamanında ve güvenilir sonuçlar vererek müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması hedeflenmiştir.

Laboratuvarımız özel olarak 500m2’lik kapalı kullanım alanına inşa edilmiş olup müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda analiz çeşitliliğini ve kapsamını genişletmeyi amaçlamıştır.