Düzce Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
  • Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
Düzce Ticaret Borsası
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı

Düzce Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Düzce Ticaret Borsası  faaliyetlerinden tamamen bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren DTB Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Limited Şirketi  bünyesinde kurulmuştur. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden 10 Kasım 2009 tarihinde Kuruluş İzin Belgesini; 01 Şubat 2010 tarihinde de Çalışma İzin Belgesini alarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Laboratuvarımız, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”e uygun olarak kurulmuş olup yine bu yönetmeliğe uygun olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Düzce Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, deney çalışmalarını, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının şartlarına bağlı olarak oluşturulan kalite sisteminin hedeflerine uygun ve kalite sistemi dokümanları çerçevesinde, yetişmiş personellerle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ve ulusal/uluslararası standartlara ve bunların bulunmadığı durumlarda bilimsel temellere dayandırılarak geliştirilen metodlar kullanarak gerçekleştirmektedir.

Laboratuvarımız eğitimli, gelişime açık ve sürekli kendisini yenileyen, yeterliliği kanıtlanmış personeliyle bilimsel ve kalite odaklı çalışma sistemini benimseyerek çalışmalarında tarafsızlığı ve gizliliği ilke edinmiştir.

Laboratuvarımızda fındık ve yerfıstığında aflatoksin analizi, yağlı tohumlarda ise asitlik analizi, peroksit analizi ve toplam yağ tayini analizi yapılmaktadır. Laboratuvarımızda gerçekleştirilen analizlerin tamamında ulusal/uluslararası ve geçerliliğini kanıtlamış olan metodlar kullanılmaktadır. Laboratuvarımız 22 Temmuz 2010  tarihinde fındıkta aflatoksin analizinde akredite olmuştur. Temmuz 2014 tarihinde akredite olarak dört yılını tamamlamış olması nedeni ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen “Akreditasyon Yenileme Denetimi” nden başarı ile geçmiş olup 09 Eylül 2014 tarihinde Akreditasyon Sertifikası yenilenmiştir. 

Laboratuvarımızda analizlerde kullanılmak üzere  yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazı , ultra saf su cihazı, saf su cihazı,  terazi, etüv, öğütücü v.b. pek çok cihaz  bulunmaktadır. Cihazlarımızın tamamının performans testleri ve kalibrasyonları periyodik olarak yapılmakta olup analizlerde sertifikalı kimyasallar ve sarf malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca uluslararası kabul görmüş metodlar kullanılarak, zamanında ve güvenilir sonuçlar vererek müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması hedeflenmiştir.

Laboratuvarımız özel olarak 500 m2’lik kapalı kullanım alanına inşa edilmiş olup müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda analiz çeşitliliğini ve kapsamını genişletmeyi amaçlamıştır.